Nezařazené

Dodávané bezpečnostní pomůcky

Mezi pomůcky, které se nabízí pro zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví při práci nepatří jenom osobní ochranné pomůcky každého pracovníka, jako pracovní rukavice, boty, pracovní oděv, rukavice ochranné, gumové, pokrývky hlavy, brýle, štítky, chránící zrak a další spousta drobností, podle pracovního prostředí a charakteru vykonávané činnosti. Ale nejen to vše je nezbytnou součástí komplexního zabezpečení ochrany zdraví při práci.

Další drobné, ale nutné maličkosti

Každý pracovník, starající se o BOZP ve firmě, ví, že je třeba spousta dalších drobností. Jsou to zákazové, výstražné a příkazové značky, pásky, vyznačující únikové cesty, značení potenciálně nebezpečných prostor, barevné značení rozvodů energií, rozmístění hasičských přístrojů, lékárniček, výstražných zařízení a jejich spouštěče a tak dále. Mezi nezanedbatelnou část patří také právě protiskluzové pásky, které poslední dobou nahrazují běžně používané černožluté pásky, značící začátky a konce schodišť a míst s rozdílnou výškou.

Powered by: Wordpress